Kontakt

Služby města Pardubic a.s. - pohřební služby a krematorium

Adresa: Pod Břízkami 990, 530 02 Pardubice

Pro informaci nás kontaktujte na telefonních číslech  466 768 245,  777 783 160  nebo  prostřednictvím e-mailu pohrebnisluzby@smp-pce.cz.

 

Nepřetržitá služba pro převozy zesnulých:  777 769 620 a 777 769 621