Kremace bez obřadu

Cena: 7 490,- Kč s DPH

Popis produktu Kremace bez obřadu

Pouhé zpopelnění zesnulé(ho) bez smutečního rozloučení s následným vyzvednutím urny. Tato varianta obsahuje kompletní smuteční služby, včetně dřevěné kremační  rakve s vybavením, úřední plastové urny, kremace.

 • Administrativní úkony
 • Základní celodřevěná rakev
 • Kompletní vybavení rakve (polstrace dna, polštářek, dečka)
 • Dopravu zesnulého z Pardubic  (doprava z jiného místa bude účtována dle platného ceníku)
 • Kremaci
 • Úřední plastovou kremační urnu
 • Oblékání zesnulého do přineseného oblečení nebo rubáše
 • Manipulaci s rakví
 • Úpravu zesnulého v rakvi
 • Desinfekci vozu
 • Hygienickou vložku – vak
 • Administrativní úkony k vyřízení úmrtního listu u příslušného matričního úřadu
 • Uložení zesnulého v chladícím zařízení do doby kremace.

UPOZORNĚNÍ: Tato varianta je pevná a NELZE ji měnit ani kombinovat. Konečná cena se může navýšit o náklady za chlazení jiných pohřebních ústavů nebo zdravotnických zařízení, nebo za převoz zesnulého (pokud je převoz z jiného místa než z Pardubic).

Cena: 7 490,- Kč s DPH