Poradna

Výběr vhodného oblečení pro zesnulého

Výběr vhodného oblečení pro zesnulého je otázkou individuální volby. V současné době je trend ustrojit zemřelého do oděvu, který nosil nejraději. Vhodné je kompletní oblečení včetně spodního prádla (boty se většinou nedávají, zesnulý(á) je přikryt(a) do pasu dečkou).

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v domovech soustředěné péče

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje příbuzným úmrtí a vyzývá rovněž pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Oblečení pro zemřelého v tomto případě je vhodné doručit přímo do naší pohřební služby.

Pokud nastalo úmrtí doma

Je nutné nejprve zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu. Lékař vypíše "List o prohlídce mrtvého" tzv. ohledací list, eventuálně nařídí provedení pitvy. Teprve po této prohlídce provede odvoz zemřelého na zavolání naše pohotovostní služba (telefon 777 769 620-1). Rodina může…