Pokud nastalo úmrtí doma

Je nutné nejprve zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu. Lékař vypíše "List o prohlídce mrtvého" tzv. ohledací list, eventuálně nařídí provedení pitvy. Teprve po této prohlídce provede odvoz zemřelého na zavolání naše pohotovostní služba (telefon 777 769 620-1).

Rodina může do příjezdu našich pracovníků zesnulého obléci, nebo vhodné oblečení pouze připravit a zesnulého oblečou naši pracovníci. Pokud lékař nařídil pitvu, oblečení vezměte s sebou do naší pohřební služby.