Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v domovech soustředěné péče

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje příbuzným úmrtí a vyzývá rovněž pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Oblečení pro zemřelého v tomto případě je vhodné doručit přímo do naší pohřební služby.