Smuteční obřad v malé obřadní síni

Cena: 13 990,- Kč s DPH

Popis produktu Smuteční obřad v malé obřadní síni

Tato varianta je vhodná pro smuteční rozloučení v úzkém kruhu rodinném. V obřadní síni je 12 míst k sezení a je vhodná do maximálního počtu 20 osob.
Smuteční síň je vybavena pevným katafalkem (rakev po skončení smutečního obřadu zůstává v obřadní síni), před katafalkem je umístěna stálá květinová výzdoba.
Obřad je s reprodukovanou hudbou a projevem  řečníka.

Smuteční obřad v malé obřadní síni:

 • Administrativní úkony
 • Rakev dle Vašeho výběru
 • Kompletní saténové vybavení rakve (polstrace dna, polštářek, dečka)
 • Provedení obřadu v malé obřadní síni v budově krematoria Pardubice
 • Smuteční projev řečníka
 • Reprodukovanou hudbu při smutečním obřadu (lze vybrat s nabídky, nebo přinést vl. CD
 • smuteční štít se jménem zesnulého
 • Dopravu zesnulého z Pardubic  (doprava z jiného místa bude účtována dle platného ceníku)
 • Kremaci
 • Úřední plastovou kremační urnu
 • Oblékání zesnulého
 • Manipulaci s rakví
 • Úpravu zesnulého v rakvi
 • Desinfekci
 • Hygienickou vložku - vak
 • Administrativní úkony k vyřízení úmrtního listu u příslušného matričního úřadu
 • Uložení zesnulého v chladícím zařízení do doby kremace

Přiobjednat lze smuteční květiny dle Vašeho výběru

UPOZORNĚNÍ: Konečná cena se může navýšit o náklady za chlazení jiných pohřebních ústavů nebo zdravotnických zařízení.

Fotografie k variantě

Cena: 13 990,- Kč s DPH